FREE BIBLE STUDY COURSES

new-study-guides-large.jpg

READING COURSE

Read through the popular Amazing Facts Study Guide available in English, Tagalog, and Cebuano. Discover amazing facts about Bible Prophecy like you have never read your Bible before. 

Screenshot (188).png

TAGALOG VIDEO COURSE

Tuklasin ang mga Mysterio ng Propesiya kasama si Kevin at Jessalou Pingol, mga tagapagsalita ng Amazing Facts Philippines. Kung ang Dios ay pag-ibig, bakit napakasama ng mundo? Sino ang Anti-kristo? Ano ang marka ng hayop? Sagotin ang mga tanong na ito at marami pang iba!

Landmarks Back.png

ENGLISH VIDEO COURSE

Discover Landmarks of Prophecy with Pastor Doug Batchelor, president of Amazing Facts International. Can we trust the Bible? If God is love, why is the world so bad? What does the future hold? Who is the Anti-Christ? What is the Mark of the beast? Answer these questions and many more!