Hi!

PX.PNG

Napaisip ka ba kung paano mo mapag-aaralan ang mga Kamangha-manghang Propesiya ng Bibliya kasama ang isang kaibigan sa Digital na mundo natin ngayon?

Sundin ang mga Hakbang na ito:

1.

 

 

Ibigay ang iyong contact info.

Kailangan namin ang iyong contact info upang ma-update namin sa iyo ang enrollment at pag-aaral ng iyong mga kaibigan.

 

2.

 

 

Ibahagi ang link na ito sa iyong mga kaibigan: www.amazingfactsphilippines.org/enroll

 

3.

 

 

Sabihin sa iyong kaibigan na ilagay ang iyong pangalan sa referral seksyon ng enrollment form. Makakatulong ito upang matukoy namin na ang nagpa-enroll ay iyong kaibigan.

 

4.

 

 

Kapag mag-iimbita ka ng kaibigan, ipa-alam sa amin kung kanino mo ibinahagi ang link.
 

 

Kung sakaling malimutan ng iyong kaibigan na ilagay ang iyong pangalan sa referral, makakatulong ito para malaman namin na ikaw ang nagbigay ng imbitasyon.

5.

 

 

Manalangin. Manalangin. Manalangin.

Maaari tayong mag-imbita  pero ang pag-uudyok ay gawain ng Banal na Espiritu.