Mysteries of Prophecy

ONLINE STUDY COURSE

Tuklasin ang mga Mysterio ng Propesiya kasama si Kevin at Jessalou Pingol, mga tagapagsalita ng Amazing Facts Philippines. Mapagkakatiwalaan ba natin ang Biblia? Kung ang Dios ay pag-ibig, bakit napakasama ng mundo? Ano ba ang ating hinaharap? Sino ang Anti-kristo? Ano ang marka ng hayop? Sagotin ang mga tanong na ito at marami pang iba!

special offer

MAG-ENROLL NG LIBRE at tanggapin ang digital copy ng aklat na “365 Amazing Answers to Big Bible Questions” kapag iyong masagotan ng pasado ang mga pagsusulit sa Mysteries of Prophecy Series. Panoorin muna ang episode bago kumuha ng naaangkop na pagsusulit para malaman ang mga sagot sa mga tanong. Matatanggap mo rin ang Mysteries of Prophecy Diploma kapag matapos mo ang kursong ito.

Bantayan ang mga SURPRISE DOWNLOADS sa piling mga pagsusulit, KOLEKTAHIN ANG LAHAT SA 16!

enroll NA!

Tanggapin ang "Symbols of Bible Prophecy" pdf kapag nagpaenroll ka.

SIMULAN ANG PAG-AARAL

Iwasan ang pagtalon sa aralin, magsimula sa una.