Mysteries of Bible Prophecy

Aralin 01

 

Misteryo… Marami sa atin ang naaakit dito hindi ba?

Labis nating kinagigiliwan ang mga palabas na nababalutan ng misteryo, kwentong mahiwaga, misteryong mga aklat at mga lugar na punong-puno ng hiwaga. Tulad na lamang ng misteryong mga lungsod sa bundok ng Andes ng Timog Amerika, na itinayo ng mga Incas. Mga bahay na yari sa bato. Ang dahilan at kung sino ang nagtayo nito ay isang malaking misteryo.

Ang misteryong mga bato na kilala sa tawag na "Stonehenge" sa Inglatera, ang malalaking mukha na gawa sa bato na matatagpuan rin naman sa isla ng Easter at marami pang iba. Kahit ang Bibliya ay napaka-hiwaga. Walang ibang libro sa mundo na minahal at kinatakutan nakasing tulad sa Bibliya. Pinakamabenta sa buong mundo, ngunit ang karamihan ay hindi ito maunawaan. 

Karamihan sa mga tao ay may Bibliya. Marami ang nagbabasa nito ngunit kakaunti ang mga nakakaunawa nito. Tunay na isang MYSTERYO! Nabasa mo na ba ang Bibliya at hindi ito naintindihan?