Dinosaurs Prove the Bible True

Aralin 02

Noong Feb. 7, 2009, sang-ayon sa The Guardian, isang taga-pagbalita sa England ay naghayag ng isang artikulong "Dinosaurs:  Meet the Ambassadors for Evolution."  Mga dinosaurs; Tagpuin ang mga embahador ng ebolusyon.  Pinatutunayan ng artikulong ito ang mahabang proseso ng ebolusyon.  Ano ba ang ibig sabihin ng ebolusyon?  Ang ebolusyon ay isang proseso na kung saan ang mas kuplikadong hayop ay nagmula sa mas simpleng mga hayop. Gaya ng mga

hayop na "invertibrates" halimbawa ang Hipon ay unti-unting nagkaroon ng buto hanggang magkaroon ng mga isda at yung mga isda ay unti-unting naging ampibian gaya ng salamander at ito din naman ay unti-unting naging lizards  na siya namang unti-unting naging mamal at unti-unti naging unggoy at hanggang sa ito ay maging tao. 

Sang-ayon po sa guardian.co.uk news:  ang mga Dinosaurs ay namatay 65 milyon taon nakalipas, ngunit tayo ay patuloy na nahihiwagaan sa kanila. Sang-ayon sa 200 taon anibersaryo ng kapanganakan ni Charles Darwin, ang mga dinosaur ay nararapat daw tanghalin na embahador ng ebolusyon. Eto nga ba ay katotohanan? Tunay nga ba ang dinosaurs ay nagpapatunay sa ebolusyon?  Tayo bang tao ay nanggaling sa mga butiki? Tayo ba ay malayong kamag-anak ng Dinosaurs? Alamin natin ang kasagutan mula sa Bibliya.