Revelation's Mother of All Battles

Aralin 03

A long time ago in a galaxy far, far away…”. Alam mo ba kung saan nagmula ang mga pariralang ito? Ito ay isang opisyal na slogan mula sa pelikulang Star Wars. Ang linyang iyan ay makapag-papaaninaw sa atin ng totoong kaganapan sa isang malayong kalawakan.  Ang ina ng lahat ng mga pakikipagbaka ay nagsimula sa langit! Karaniwan nating iniisip ang langit bilang isang lugar ng kapayapaan at kaligayahan.

Narito ang Bibliya ay naglalarawan ng digmaan sa langit. Ang dahilan kung bakit nagkakasalungatan sa mundo ngayon ay nagkaroon ng isang beses na salungatan sa langit. Ang dahilan kung bakit tayo nagkakasalungatan sa mundo, o sa ating mga tahanan, o sa ating mga puso ay dahil nagkaroon ng isang kaguluhan sa langit.  

Kaya ang parehong digmaan na minsan ay nangyari sa langit ay nagaganap ngayon dito sa lupa. Ang digmaan na nagsimula sa langit ay sumibol ngayon sa mundo. Ang unang pagbabaka ay sa langit, at ngayon ang huling kaganapan at pagtatapos ng digmaan ay dito sa ating mundo. Kaya may mga tanong na sumisibol sa ating isipan: Paano ba nakapunta sa langit ang diablo at ang kanyang mga angel? Saan ba nanggaling ang diablo? Ginawa ba ng Dios ang diablo? Bakit hindi agad o hindi pa winasak ng Dios ang diablo at ang kanyang mga angel? Bakit pumunta ang diablo dito sa mundo? Bakit labis ang pagdurusa dito sa ating mundo? Kung napakabuti ng Dios… Bakit ang ating mundo ay napakasama? Atin nga itong alamin at pag-aralan. At sa tagpong ito ay mabibigyang sagot ang ating mga katanungan.