The AntiChrist Cover-up

Aralin 06

Ito ang una sa dalawang bahagi ng serye patungkol sa pagtatakip ng tunay na anti-Kristo. Ang kasaysayan ay puno ng walang katapusang lihim, pagtatakip at skandalo. Lagi nating nababalitaan ang mga korapsyon sa politika. Dahil dito nakapagtatanong tayo sino ba ang ating mapagkakatiwalaan? Sino ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan? Pano natin malalaman ang katotohanan?  Saan natin makikita ang katotohanan.

Ang sabi sa Bibliya, "At malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo." Saan nga ba makikita ang katotohanan? sa tv? o baka naman sa internet?  Tiyak na hindi buong katotohanan ang iyong makikita doon. Saan natin tiyak na matatagpuan ang katotohanan? Sa Bibliya. At ang katotohanan ay magpapalaya sa atin. Ngunit markahan ito: Ang katotohanan ay makapagpapalaya lamang sa atin kung susundin natin ito.

Inihayag ng Bibliya na ang diyablo ay ang pinakadakilang kasabwat sa pagtatakip ng kasaysayan. Layunin niyang takpan at itago sa atin ang katotohanan ng salita ng Dios. Sapagkat malaking bahagi ang gagampanan ng anti-Kristo sa huling kapanahunan, kaya naman na sigurado tayo na mayroon siyang ginagawang pagtatakip dito. Ating bantayan at pag-aralan kung sino ang tunay na anti-Kristo.