$10,000 Offer for a Missing Bible Text

Aralin 09

Sinabi ni sir Winston Churchill, dating punong ministro ng Inglatera: "Karamihan sa mga tao, minsan sa kanilang buhay, ay natitisod sa katotohanan. Karamihan ay tumatalon, nagsisipilyo, at nagmamadali tungkol sa kanilang negosyo na para bang walang nangyari. " Sa madaling salita, karamihan sa mga tao kapag natuklasan nila ang katotohanan, tumatalikod at nagmamadaling lumayo mula dito. Ang sabi ng Bibliya sa Juan 8:32, "At inyong makikilala ang

katotohanan, at ang katotohana'y magpapalaya sa inyo". Ngunit tandaan, ang katotohanan ay gagawing malaya ka lamang kung susundin mo ito. 

Dadalhin tayo nito sa tanong, Ano ang katotohanan? Mayroong tatlong depinisyon sa Bibliya ang salitang katotohanan. Atin itong alamin at kasabay nito ay bigyang kasagutan kung nasaan ang nawawalang teksto sa Bibliya.