The Devils Door

Aralin 12

Sa katapusan ng linggo ng Marso 22, 23 1997, 39 na miyembro ng Heaven's Gate Cult ang sumali sa malawakang pagpapakamatay, ang pinakamalaking kaso na naitala sa kasaysayan ng Amerika. Bakit sila gumawa ng isang bagay na radikal? Sasabihin ko sa iyo kung bakit. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng kamatayan, sila ay tutungo sa isang mas mataas na antas ng buhay.

Si J. Gordon Melton, editor ng makapangyarihan Encyclopedia ng American Religions, ay nagsabi, "Sa kasong ito mayroon silang positibong motibo, isang magandang lugar na pupuntahan," sabi niya. "Kaya bakit pa tayo tumatambay dito?" Isang magandang lugar na pupuntahan? Saan sila pumunta?

Ang isa pang pahayag mula kay James Tabor, eksperto sa kulto sa University of North Carolina. "Ang pangkat na ito ay ganap na naiiba. Ang mga taong ito ay kalmadong sumunod sa pagpapakamatay bilang kanilang paglabas, sa isang napaka-positibong paraan, sa isang mas mataas na antas ng pag-iral. " Totoo nga ba na nakarating sila sa isang mas mataas na antas ng pag-iral? 

At pahayag din ni Tabor "Tinukoy nila ang kamatayan hindi ang kaaway ng buhay kundi bilang ang buhay mismo." Tanong, buhay ba ang kamatayan, o ang kamatayan ba ay kamatayan? Ano ang sinasabi ng Bibliya? Ang kamatayan ba ang pasukan sa susunod na antas? Ang kamatayan ba ay simula ng ibang buhay sa ibang anyo, at sa ibang lugar? Kaibigan ba ang kamatayan o ito ay isang kalaban? Naniniwala ang Heaven's Gate Cult na ang kamatayan ay kaibigan dahil pinalalaya nito ang kaluluwa mula sa kulungan, ang katawan na tinawag nilang "lalagyan." Ngunit tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Bibliya.