Revelations Lake of Fire

Aralin 13

Mga 20 taon na ang nakalilipas, ang mga Russian ay naghukay ng pinakamalalim na balon o butas na na-hukay ng sangkatauhan sa Siberia. Ito ay may lalim na 12,262! At ayon sa alamat, nang kanilang mahukay ang bahagi ng kalaliman, tinamaan nila ang isang seksyon ng hangin. Sila ay namangha sa kanilang natuklasan, ibinaba nila sa butas ang isang mikropono na lumalaban sa init, at ng maabot nila ang kalaliman ay narinig nila ang mga tinig ng

hiyawan na nagmula sa butas! At resulta ng mga ingay, naisip nila na ang paghuhukay nila ay umabot hanggang sa kalaliman ng impiyerno. Ito ay naging kilala sa tawag na "balon hanggang  impyerno."

Ano ang impiyerno, at saan ang impiyerno? Nasa ilalim ba ito ng Siberia sa isang lugar? Ngayon ay atin ito pag-aaralan, ang pinakamainit na paksa sa Bibliya.