Millennium - Satan's Vacation

Aralin 15

Nais mo bang magbakasyon? Siyempre, mas marami mas masaya, di ba? Napakadalang ang pagdating ng bakasayon, at mabilis din itong matapos, di ba? Mabuting magkaroon ng pahinga pagkatapos ng ating trabaho at pumunta sa dagat o sa mga bundok. Ngunit alam mo ba na hinulaan na ng Bibliya ang panahon kung kailan mismo magbabakasyon ang diyablo? Hindi lang ito sa 

katapusan ng linggo, ngunit sa loob ng isang libong taon.

At siya ay mapipilitan na kumuha ng bakasyon. Marahil gusto mo ng bakasyon, ngunit hindi sa demonyo. Bakasyon na ayaw niyang maganap.

Sinasabi ng Bibliya na ang diyablo ay gagapusin sa loob ng 1000 taon. Anu ang mangyayari sa diyablo sa loob ng isang libong taon? Saan magbabakasyon ang diyablo? Sa ating pag-aaral matutuklasan ang mga kaganapan na baka ngayon mulang malalaman.