Survival Keys for End Times

Aralin 16

Ang isa sa pinakamapilit na katotohanan sa Bibliya ay ang katotohanan na tayo ay nabubuhay 

huling  kapanahunan. Ang mga palatandaan sa buong paligid ay nagpapahiwatig na malapit na tayo sa katapusan. Katulad: ng mga digmaan, mga pagkagutom mga sakit, lindol, at pag-init ng mundo. Sa limang ito, alin sa mga ito ang higit na maiiwasan natin sa ating personal na pagpili at pamumuhay? Tama ka! Mga sakit.

Ang mga sakit ay may kinalaman sa aming personal na gawi sa pamumuhay. Alam mo ba na ayon sa World Health Organization, 28 na mga bagong sakit ang lumitaw sa loob ng huling 20 taon? Upang makaligtas sa pagtatapos ng huling kaganapan, kakailanganin ba natin ng malakas, malusog na katawan at isipan? Oo. Kailangan natin ng mga malalakas na katawan upang labanan ang sakit, at kakailanganin natin ng malakas na pag-iisip upang malampasan ang diyablo at ang kanyang mga tukso.

Tanong, may kaugnayan ba sa pagitan ng ating pisikal na kalusugan at kalusugan sa kaisipan? Mayroon at tiyak na mayroon itong koneksyon sa isa't isa. Ang katotohanang iyon ay naitala na ng maraming pag-aaral. Ating balikan ang pag-aaral kung paano natin maiiwasan ang mga sakit.