The AntiChrist II & 666

Aralin 18

Magsisimula tayo sa isang babala. Sapagkat ang paksa na ating pag-aaralan ay totoong nakakagambala at para sa iilan ang paksang ito ay magiging kagulat-gulat. O kaya maging pinaka kamangha-manghang pag-aaral tungkol sa mga hula na kanilang narinig. Ngunit ating titiyakin na ang ating pag-aaralan ngayon ay ang katotohanan. Sinabi sa atin ni Hesus sa Juan 8: 32, "At malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo."

Gayunpaman, kung minsan ang katotohanan ay masakit. At nais ng Diyos na malaman natin ang katotohanan upang tayo ay mailigtas sa kasinungalingan ng kaaway. Sa Pahayag 13 ay ating susuriin ang paglalarawan ng hayop na antikristo. Malalaman natin sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa pagtatakip ng kaaway kung sino nga ba ang inilalarawan na antiKristo.