The Secret of Financial Security

Aralin 21

Nais mo bang magkaroon ng mas maraming pera? Naramdaman mo ba na talagang napakaraming gastusin at hindi sapat ang iyong kinikita? Nasubukan mo bang magtrabaho ng sobra para lang kumita ng mas maraming pera? Napansin mo ba nasa pangangailangan mo ng mas maraming pera ay mas mas kumukonti ng kumukonti ang iyong nabibili? Nakadama ka din ba na ang iyong pera ay tila walang halaga? katulad ng isang tissue sa banyo?

Naranasan mo na ba na ang iyong babayarin ay tumaas ng napakataas tulad ng isang halimaw at nawala lahat bago ka makabayad ng iyong mga bayarin. Naramdaman mo ba na parang mayroong mga  butas  iyong bulsa? Ating alamin ang sekreto kung paano matatamo ang pag-papala na binabanggit ng Bibliya.