Modern Prophets Vision & Dreams

Aralin 22

Ngayon, kapag titingnan mo ang buong mundo ay makakakita ka ng mga lalake at babae na naghahanap ng katiyakan at kasiguraduhan. Maraming mga tao ang naghahanap ng ilang supernatural na solusyon sa kanilang mga problema. At resulta nito ay dumami ang nagkaroon ng interes sa mga psychic phenomena ngayon. Ang mga tao ay naghahanap ng mga sagot. At ang mundo ng kulto ay sinasabing mayroong mga sagot sa nais ng mga tao.

Ang ilang mga tao ay naghahanap ng mga sagot mula sa mga nagsasabing mayroon silang kaloob ng panghuhula. Sa katunayan, mayroong 8,000 katao sa America ang nagaangkin na sila ay mga propeta. Ngunit lahat ba ng mga propeta ay totoo? O mayroon din mga huwad? Upang hindi madaya, ating alamin at pag-aralan ang mga katotohanan patungkol sa paglitaw ng mga propeta.