Revelation's Scarlet Harlot

Aralin 23

Sa ngayon, may tinatayang 38,000-40,000 iba't ibang mga simbahan, grupo, at sekta sa buong mundo.

Gayunpaman mayroon lang tayong isang Jesus at isang Bibliya. Kaya naman humahantong ito sa maraming katanungan, Bakit maraming iba't ibang mga Kristiyanong simbahan? Kinikilala natin na ang demonyo ay mahusay sa pandaraya ng mga tao sa pamamagitan ng paghahalo ng katotohanan at pagkakamali.

Wala siyang pakialam kung sinusunod mo man ang 90% na katotohanan - pagsunod sa siyam na utos — o 95% na katotohanan, o kahit na 99% na katotohanan, basta hindi ka sumusunod ng 100% na katotohanan na ipinahayag sa iyo ng Diyos.

Basta't nagpapatuloy ka sa pagsunod ng mga mali, nalulugod ang diyablo; dahil alam niya sa kalaunan ay ikapapahamak mo ito. Ngunit hindi natin nais na mahalo ang katotohanan at mali. Nais natin ang 100% katotohanan. Ang tanong, sa 38,000 iba't ibang mga pangkat na Kristiyano, ilan ang maaaring maging tama? Basahin natin ang sagot mula sa Bibliya ... Efeso. 4: 4, 5 - "May isang katawan, at iisang Espiritu, na tulad ng tinawag ka sa isang pag-asa ng iyong tungkulin; Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. " Ilang katawan ang nabanggit?  Ayon sa Colossas 1:18, iisa lamang ang totoong katawan. Bakit? Gaano karaming katawan ang maaari nating ikonekta sa isang ulo? Isa lang. Kaya ilan lamang ang totoong simbahan? Isa lang.

Ang susunod na tanong, syempre kung paano natin mahahanap ang isang tunay na simbahan? Nalaman natin na ang Bibliya ay nagpakilala ng mga marka at nakita din natin ang simbahan na nakakatugon sa lahat ng mga marka. Muli isang kapapanabik na pag-aaral ang ating gagawin sa pagtuklas ng tunay na iglesia ng Diyos.