Governor's Six Mysterious Mistakes

Aralin 24

Ito ang kwento ng isang tao na ipinanganak bilang isang alipin, ngunit bumangon hanggang sa rurok ng tagumpay, ngunit sa huli ay bumagsak at ang kwento ng kanyang buhay ay isa sa mga naging sentro ng kaaba-aba na kabiguan sa kasaysayan ng tao. Ang taong tinutukoy natin ay ipinanganak bilang isa sa pinakamababang mga alipin sa Emperyo ng Roma. Sa mga panahong iyon na kung ang isang alipin ay nasa sapat na gulang na , awtomatik siyang kasapi sa hukbo ng Roma. 

Tulad ng naisip mo, walang katapatan sa klase ng mga alipin na ito. Ngunit ang taong tinutukoy natin ay isang matapang at mapaghangad na sundalo. Nagsumikap siya nang mataas hangga't mapasama siya bilang isang Opisyal ng mga Alipin sa mga Hukbo ng Roma.Ang mga gawa ng kanyang lakas ay dinala  siya ng malayo at hanggang sa huli ay nakarating ito sa kay Caesar. Bilang pagkilala sa kontribusyon na ginagawa ng taong ito sa Emperyo ng Roma,  binago ni Caesar ang kanyang estado at ginawa siyang isang malayang tao upang mas maaari pa syang  tumaas  bilang isang Opisyal sa Hukbo ng Roma. Ang taong ito ay naging isa sa pinaka matapat na lingkod ni Caesar. Saan man siya ipadala ni Caesar, lalabas siya at lalaban sa mga labanang iyon. Pagkatapos ay babalik siya sa Roma at inilalagay ang karangalan at kaluwalhatian sa paanan ni Caesar. Inihayag ng kasaysayan na ang taong ito ay hindi kailanman natalo sa isang labanan. Matapos ang napaka tanyag niyang karera sa militar, bumalik siya sa Roma upang magretiro. Upang parangalan siya para sa kanyang paglilingkod, inanyayahan siya ni Caesar na sa kanyang pagretiro na mabuhay sa maharlikang pamilya, na maging isang kasapi ng sambahayan ng hari.Isipin mo ang sitwasyon. Narito ang isang tao, ipinanganak bilang isang alipin, at ngayon siya ay nabubuhay bilang isang pinarangalan na heneral sa sambahayan ni Caesar. Habang nakatira sa sambahayan ni Caesar, nakilala ng taong ito ang isang napakagandang kamag-anak ni Caesar na nag ngangalang  Claudia. Umibig siya sa kaniya, at nagtagumpay sa makuha ang kanyang puso sa pamamagitan ng kasal. Ngunit pagkatapos ng kasal, nagsimula siya na maging balisa. Sapagkat karamihan sa kanyang buhay ay nagugol niya sa larangan ng digmaan. Nasanay na siya sa mga labanan; Gusto niyang mangasiwa sa ang mga tao at gumawa ng mga kumplikadong desisyon. Hindi niya gusto ang tahimik na buhay ng pagretiro. Sa katunayan, sinimulan niya ang pagtingin sa paligid ng emperyo ng Roma para sa isang bagay na gagawin, isang bagay na mahirap. Sa oras na iyon, mayroong isang malaking problema sa emperyo ng Roma: Iyon ay Palestina. Ang mga Hudyo ay patuloy na naghihimagsik laban sa Roma. Kaya, ang taong ito ay nagsumite ng isang kahilingan na siya ay hirangin bilang Gobernador ng Palestina. Pagkatapos maisagawa ang pagproseso nito, ipinagkaloob ni Caesar ang kanyang kahilingan. Alinsunod, ang taong ito ay lumipat kasama ng bagong asawa mula sa Roma hanggang Herusalem upang maging gobernador ng Palestina. Nahulaan mo na ba kung sino ang tinutukoy natin? Sa bibliya, tinawag siyang Pontius Pilato. 

Ngayon alam mo na nang bahagya ang kanyang kasaysayan. Si Pilato ay isang napaka-matagumpay na heneral, ngunit siya rin ay isang malupit, masamang gobernador. Gagawin nya ang lahat para lang sa pera. Higit pa rito, kinamumuhian niya ang mga Hudyo na pinamumunuhan niya. Syempre, gumanti ang mga Hudyo at kinasusuklaman siya. Kung minsan para lamang ipakita ang kanyang poot sa mga Hudyo, binibihisan niya ang kanyang mga sundalo bilang mga Hudyong mananamba. Pagkatapos, sa panahon ng pagsamba, kukuhanin ng mga sundalo ang mga baras o latigo at subukang gumawa ng gulo. Naiisip mo, kung ano ang nadarama ng mga Hudyo sa kanilang bagong gobernador, Pilato. Reklamo dito, reklamo doon  tungkol sa bagong gobernador na ito ay nagsimulang makarating sa Roma. Ngunit hindi masyadong nababahala si Pilato. Dahil, ang asawa nya ay kamag-anak ng Emperador. Habang tumatagal, mas umiigting ang hidwaan sa pagitan ni Pilato at mga Hudyo at patuloy na tumataas hanggang sa naabot nito ang sukdulan lalo na ng mangyari ang insidente sa pampublikong tubig. Makikita mo, nais ni Pilato na tulungan siya ng mga Hudyo na magbayad para sa proyekto ng pampublikong tubig, ngunit tumanggi sila. Samakatuwid, nagpasya si Pilato na sapilitang kumuha ng pera mula sa kaban ng templo. Na magiging tila tulad ng isang armadong pagnanakaw ng pangulo, pulis, at militar. Gayunpaman, nang malaman ng mga Hudyo ang tungkol sa kanyang plano, nagtipon sila at naging malaking pangkat sa paligid ng kanilang templo. Nang dumating si Pilato kasama ang mga sundalo, mayroong daan-daang mga Hudyo na nakapalibot sa templo. Napagtanto ni Pilato na kung ipagpapatuloy nya ang pagdaan sa ginta ng mga Hudyo, magkakaroon ng isang kakila-kilabot na pagdanak ng dugo. Alam niyang hindi niya kailanman maipapaliwanag iyon sa Roma, kaya minabuti niyang tumalikod at umuwi. Nang maglaon, nalaman niya na labing anim na mga lalaking Hudyo  ang may kagagawansa pagsira sa kanyang plano. Isang araw ay sumugod ang isang espiya at sinabi kay Pilato na ang lahat ng labing-anim sa mga Hudyo na iyon ay naroon at  sumasamba sa templo. Dali-daling  niyang tinawag ang ilan sa mga sundalo sa tabi niya, at pinadala nya sa templo kung saan pinatay nila ang labing-anim na mga Hudyo, at pinaghalo ang kanilang dugo sa dugo ng kanilang mga sakripisyo. Mababasa mo ang isang talaan ukol dito sa Lucas 13: 1. Ito ay ang sitwasyon sa pagitan ni Pilato at ng mga Hudyo, nang isang umaga na si Pilato ay nakaharap kay Hesu Kristo ng mukhaan. 

Si Pilato ay nakagawa ng anim na nakamamatay na pagkakamali sa kanyang paglilitis at pagkondena kay Hesus. Hindi namin layunin na ipakita ang bawat detalye sa eksaktong, pagkakasunud-sunod. Sa halip, nais nating matingnan ang anim na pagkakamali ni Pilato. Nakagawa si Pilato ng anim na hakbang patungo sa kanyang huling pagkasira. Habang tinitingnan natin ang anim na pagkakamaling ito, nais naming tanungin ang bawat isa sa atin ang ating sarili kung nakagawa ba tayo ng katulad na pagkakamali sa ating relasyon kay Hesus.