Satan's Trojan Horses

Aralin 25

Ayon sa Gryegong alamat, Noong hindi makuha ng mga Gryego ang lungsod ng Troy kahit na pagkatapos na magpataw ng sampung taong pagkubkob, sa wakas ay nagsagawa sila sa isang tusong estratehiya. Ang hukbo ng Gryego ay nagkunwari na naglayag at nag iwan sa dalampasigan ng isang malaking kabayo na gawa sa kahoy bilang isang regalo ng tagumpay. Subalit, ang regalo ay puno ng maraming armadong mandirigma! Isang Gryegong espiya na nakatira sa loob ng

Troy, hinikayat niya ang mga Troyano na dalhin ang kabayo sa loob ng mga pader ng lungsod, sinabi na sa pag gawa nito ay siguradong hindi magagapi ang Troy. Hinimok niya sila na tanggapin ang regalo bilang isang tropeo. Mayroong ilang mga troyano na nag-atubiling dalhin ang kabayo sa pag-iisip na maaaring ito ay isang uri ng patibong. Ngunit kalaunan ay nagpasya silang dalhin ang malaking kabayo sa lungsod. Nang gabing iyon binuksan ng Gryegong espiya ang isang pinto sa kabayo at pinakawalan ang mga kawal na nagtatago sa napakalaking kabayo. Matapos patayin ang mga Troyanong bantay, binuksan nila ang mga pintuan na naghihintay na mga sundalo ng Gryego at ang Troy ay nabihag at sinunog. Anong isang tusong estratehiya upang makuha ang isang dakilang lungsod! 


Mula noong panahong iyon, ang isang kabayo ng Troyano ay dumadating upang kumatawan sa anumang madiskarteng paraan kung saan dinala ang kalaban sa loob. Tanong, mayroon bang mga kawal si Satanas na ginagamit niya upang dalhin ang ating kaaway, ang mundo, sa ating buhay? Ngayon ay pag-aralan natin ang tungkol sa "Mga kabayo ni Satanas."