God's Washing Machine

Aralin 28

Ang kwento ay inilahad ng isang tapat na  Kristiyano na nag ngangalang  matandang Juan, na minsang tinanong ng kanyang mangingisdang kaibigan, "Ano ang nagpapanatili sayo upang bumalik sa simbahan bawat linggo? Pumupunta ka sa parehong simbahan bawat linggo, binabati mo ang parehong mga tao, nakikinig ka ng parehong mangangaral, kumakanta ka ng parehong mga kanta. Bakit patuloy kang bumabalik? Sumagot si Juan; 

"Bago kita sagutin, hayaan mo muna akong magtanong sa iyo: Hindi ba madalas kang nangingisda sa parehong lugar at sa parehong tubig? Napaisip ng bahagya ang kanyang kaibigan at pagkatapos ay tumugon, "Buweno, oo, sa palagay ko madalas kong gawin." "Naku, hindi, ”sabi ni Juan. "Ang tubig na kung saan ka nangisda kahapon ay na wala na sa agos at ikaw ay nangingisda sa ibang tubig. At ito ang eksaktong parehong paraan para sa akin kapag ako ay nagsisimba. Ang Diyos ay may sariwang pagpapala para sa akin bawat linggo. ”  Umaasa ako na magiging karanasan mo rin ito.

Nais naming sagutin ang mga katanungan sa ating pag-aaral sa umagang ito. Una sa lahat, (1) Mahalaga ba kung tayo ay nagsisimba o hindi? Pangalawa, (2) Gaano kadalas tayo dapat magsimba? 

Pangatlo, (3) Ano ang layunin ng pagsisimba, at panghuli, (4) Mahalaga ba sa Diyos kung aling simbahan ang aking pinapasukan? Ating pag-aralan at hanapan ng kasagutan mula sa sinasabi ng Bibliya.